Konsultfirman Jonas Lööf -

Konsultfirman Jonas Lööf
Videum Creative Arena
351 96 Växjö
Besök: Framtidsvägen 12 A
Telefon: 0470-745055
Mobil: 0706-550771
jonas@kjl.se
Referenser

Rottne Industri AB
Egenkontrollprogram 2004
Miljörapport 2004
"ISO-Rottne" – integrerat verksamhetssystem för arbetsmiljö, brandskydd och miljö 2005
Kontaktperson: Roland Axelsson, 0470-758712

Miljöfordon Syd
Projektledare för miljöbilskonferens 7 februari 2005 (160 deltagare, inkl. miljöministern)
Projektledare för "Ökad introduktion av miljöbilar och förnybara bränslen i Kalmar län" 2005-2008
Projektledare utställning av miljöbilar under Tylösandsveckan 2005
Projektledare miljöbilskonferenser 11-12 oktober 2005
Projektledare miljöbilstidningsproduktion, utdelning till 85 000 hushåll i Kronobergs län, november 2005
Kontaktpersoner: Malte Sandberg, 0705-341321, Rolf Linde: 0470-709677

Miljökontoret i Växjö kommun
Projektledare "Ökad introduktion av miljöbilar och förnybara bränslen i Växjö kommun" 2001-2005
Kontaktperson: Lars Wennerstål, 0470-41338
RÖD Standout solutions